afb. GAHt (Koos Post), 5 augustus 1980

Peperstraat 4

bouwperiode: zestiende eeuw
beschermd: rijksmonument

Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Hagemans

Een inspringend huisje

door Wim Hagemans

76
Bossche Pracht 3 (2003) 76-77
Rijksmonument

Peperstraat 4

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2003

Wim Hagemans

Een inspringend huisje. Gebouwd in de zestiende eeuw
Bossche Pracht 3 (2003) 76-77
 
Adresboeken
Peperstraat 4
Peperstraat F 142 (????)
1865wed. M. Snoeck (gepensionneerde)
1875J.L.W. Smit (waarn. rector, aan het gymnasium)
Peperstraat F 139 (1880)
1881dr. L.J.W. Smit (rector aan het gymnasium)
1908A.M.E. Nabbe - A.M.J.A. Nabbe - M.A.E. Nabbe
Peperstraat 4 (1909)
1910A.M.E. Nabbe - A.M.J.A. Nabbe - M.A.E. Nabbe
1928E.A. van Dijck - M.A.E. Nabbe
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75

n: vermelding in een voetnoot