afb. Havang, 16 september 2010

Peperstraat 3

Rijksmonument

Peperstraat 3

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Macpherson's gesticht

427
428
429
430
431
Noten
1.In 1636 was Barthold van der Voort heer van Aldendriel onder Mill.
2.Jhr. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen III p. 211.
3.Hij werd geboren te Terheyden bij Breda en was in 1760, toen hij met Johanna Jacoba Walraven huwde, woonachtig te Berlicum bij den Bosch; zij was zijne tweede vrouw; zijne eerste echtgenoote was Arnoldina Kloek.
In eene Bossche schepenakte van 1800 compareerde Arnoldus van Galen, drossaard te Berlicum. als in huwelijk hebbende Maria Rosendaal, dochter van Stephanus Azn en Jacoba Godefrida Neomagus.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 427-431
Adresboeken
Peperstraat 3
Wijk E ? (????)
1783Arnoldus van Galen
1832Albert van Galen (controleur)(eigenaar)
Peperstraat A 148 (????)
1865H.N. Balsem (hoofdonderwijzer) - P.G. Maas Geesteranus (2e luitenant bij het 4e regement dagonders)
Peperstraat A 146 (1880)
1881F.M. van Lanschot (partikuliere) - G. van Lanschot (grondeigenaar)
1908J.C. Affourtit - J. Beek - W. van den Berg - A. van Berge - G. Craamer - H. van Eijndhoven - N. van de Griendt - Huis Macpherson - J. Jansen - wed. Jonkergouw - C. Mulder - C. Quik - P.L. de Vroom
Peperstraat 31 (1909)
1910J.C.C. Affourtit - J. Beek - A. van Berge - G. Craamer - H. van Eijndhoven - J.J. Engelberts - Huis Macpherson - J. Jansen - wed. Jonkergouw - V.H.M. von Leent - W. van Litsenburg - C. Mulder - C. Quik
1928Huis Macpherson
1943F.C. Boeren - J.M. v. Heck - P. Hirdes - J.F.C. Jansen - M.L. Jansen - F. Janssen
1948Huis Macpherson (tehuis voor oude mannen)
Peperstraat 3 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 73, 74

n: vermelding in een voetnoot