afb. Havang, 16 september 2010

Peperstraat 2

Hoekhuis

Rijksmonument

Peperstraat 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Noordelijk hoekhuis en het daarin inspringend huisje

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
Noten
1.Taxandria XVIII p. 52.
2.Genoemde Rycold de Borchgrave had ook nog een zoon Peter de Borchgrave, wiens zoon Peter huwde met Zumborch van der Dussen.
3.Zijne kinderen Jan en Stephana, geboren uit zijn huwelijk met Geertruid, dochter van Jan van Herssel genaamd van Oerle, verkochten het door hem gekochte 3 November 1542 aan Arnd, zoon van Wouter van der Rullen.
4.De andere kinderen dezer echtelieden van der Dussen waren: Jan van der Dussen, heer van Munsterkerk; Hillegond van der Dussen, huisvrouw van den ridder Henrick de Corteville, baljuw van Rijssel en Maria van der Dussen, huisvrouw van Jan die Jode, heer van Hardinxveld.
5.Reg. No. 192 f. 398 vso.
6.Hij voerde het volle wapen der adellijke van Eyck's.
7.Deel I p. 216.
8.Herald Bibliotheek 1881 p. 85.
9.Zijn eigenlijke naam was Fokkens; hij was zoon van Jacob Focanus, predikant te Vught en Sara de Witt Jacobsdochter, welke echtelieden behalve hem nog een zoon Franchois Focanus hadden, den reeds meermalen genoemden landdrost der Meierij van den Bosch.
10.Zijne zuster Maria Verheyen huwde met Johannes de Bruyn, predikant te Babiloniënbroek.
11.Melchior Joost van Someren van Vryenes kocht 18 Juli 1740 Stiphout en Croy van mr. Willem Dekker, heer van Ursem, wonende te Gouda, die deze heerlijkheid in 1737 had gekocht van mr. Lucas Dekker. (Registers Nos. 547 f. 365 en 548 f. 296)
12.Zij was geboren te Sedan en huwde in 1686 te den Bosch met Jan de Gast.
13.Augustinus baron van Ryckevorsel van Kessel werd 1783 te den Bosch geboren en stierf op het door hem aangelegde buiten Reeburg onder Vught 12 Nov. 1846. Zijne vrouw was Jonkvr. Everarda Half Wassenaer van Onsenoort.
14.In eene Schepenakte van den Bosch van 26 Oct. 1508 wordt gesproken van eenen frater Gerardus de Daventria, prior pro tempore fratrum Cellitarum, commorantium in Buscoducis ad locum dictum den Triniteyt.
15.J. van Oudenhoven l.c. p. 119.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 470-484
Adresboeken
Peperstraat 2
Peperstraat F 141 (????)
1865mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (raadsheer in het provinciaal geregtshof)
1875jhr. mr. E. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat) - mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel (raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant)
Peperstraat F 138 (1880)
1881douairr. mr. F.G.J. van Rijckevorsel van Kessel (partikuliere) - jonkh. W. van Rijckevorsel van Kessel (partikulier)
1908jhr. A.J. van Rijckevorsel-van Kessel
Peperstraat 2 (1909)
1910jhr. A.J. van Rijckevorsel-van Kessel
1928jhr. A.J. van Rijckevorsel van Kessel
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 74

n: vermelding in een voetnoot