afb. Havang, 16 september 2010

Peperstraat 18

Rijksmonument

Peperstraat 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Peperstraat 18
Peperstraat F 148 (????)
1865C.A. Versteeg (particulier)
1875N. van Maas van Portengen (gepens. maj. van het O.I. leger) - wed. Moerkerk (partikuliere)
Peperstraat F 145 (1880)
1881wed. Moerkerk (partikuliere)
1908L. Rijkhoek (architect)
Peperstraat 18 (1909)
1910L. Rijkhoek (architect)
1928W.H. van den Hout
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75, 76

n: vermelding in een voetnoot