afb. G.J. Dukker

Peperstraat 13-11

Rijksmonument

Peperstraat 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Peperstraat 13
Peperstraat A 153 (????)
1865M. Willems (koetsier)
1875M. Willems (koetsier)
Peperstraat A 151 (1880)
1881M. Willems (koetsier)
1908J.W. Croes (koetsier)
Peperstraat 41 (1909)
1910J.W. Croes (koetsier)
1928A.H.M.H. Bolsius
1943J.M. van de Boogaardt (schoenmaker)
Peperstraat 13 (1967)
Peperstraat 11
Peperstraat A ongen. (1908)
Peperstraat 39 (1909)
Peperstraat 11 (1967)
1967Koetshuis
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 74

n: vermelding in een voetnoot