afb. J.A.M. Roelands, ca 1965

Peperstraat 12

Achter de voorgevel

Muurschilderingen en een waterput

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 12 mei 1994
Rijksmonument

Peperstraat 12

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Muurschilderingen en een waterput
Brabants Dagblad donderdag 12 mei 1994
 
Adresboeken
Peperstraat 12
Peperstraat F 146 (????)
1865J.W. Heijerman (landmeter)
1875J.W. Heijerman (landmeter)
Peperstraat F 143 (1880)
1881wed. E.L.S.H. Muré (onderwijzeres)
1908A.M. Nooijen
Peperstraat 12 (1909)
1910A.M. Nooijen
1928A. Lamers - mej. H.J.J. Teunissen
1943A. Lamers (gemeente-bode ter Secretarie)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 8

n: vermelding in een voetnoot