afb. Gevers van Endegeest, 29 augustus 1832

Pensmarkt 38

Int Hasewijntken

Een bekende Bossche gevelwand, daar waar de Pensmarkt vrijwel ongemerkt overloopt in de Hoge Steenweg. Duidelijk is het aloude winkeltje 'Het Hazewindje' te onderscheiden. Het bijna ingezakte huisje, waar tabak en snuif werd verkocht, werd in 1835 afgebroken. Op deze plaats staat nu het winkelpand van de HEMA. Deze aquarel, van de hand van kapitein Gevers van Endegeest, is gedateerd 29 augustus. (Atlas van Stolk)
Bron: Ach Lieve Tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren
~~~
Afgebeeld voor de bebouwing van 1835 in Oude Tijd, 1869, blz 129
Bron: Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenboschin de 16e en 17e eeuw
Bouwhistorie

'Int Hasewijntken' (1552-1553)

Pensmarkt 38

263
Literatuur
CB 1520 f 43v; CB 1573 f 47; HT 1553; Intern rapport BAD 36, 18-19; M 35; P 1569; vSvY III, 526-528; Z 1547; Z 1552/'52.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 263
Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Pensmarkt

23
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 23
Sasse van Ysselt

Het Haze windje

526
527
528
Noten
1.Het huis het Hazewindje, dat in de Hinthamerstraat staat en met het hier bedoelde wel eens verward wordt, heette aanvankelijk St. Anthonis inden Wolzak. (Zie Schepenreg. van den Bosch n 482 fol. 67)
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 526-528
Artikelen
1869

C.R. Hermans

Het Hazewintje te 's Hertogenbosch
De oude tijd (1869) 129-130
 
Kunstafbeeldingen
 
Voorgevel van het huis "het Hazewindje" aan de Pensmarkt; afgebroken in 1835.
(prent, onbekend, 12.7 x 7.7 cm)
Stadsarchief (0000481)
Adresboeken
Pensmarkt 38
Hoogen Steenweg B 39 (????)
1865mej. Abbema - P.J.L. Schouten (koopman in dranken en likeurstoker)
1875mej. C.F.E.C. van Beverwijk (partikuliere) - P.J.L. Schouten (grossier in gedistileerd)
Pensmarkt B 39 (1880)
1881C.J.A. Smits (koopman in kolonialewaren)
1908wed. E. Moerkerk
Pensmarkt 38 (1909)
1910wed. E. Moerkerk
1928A.W.G. Smits
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 72

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot