't Schrijverke

architect: Architectenbureau Frans Horio (Eindhoven)
bouwjaar: 1992-1993
locatie: Patagonstraat 1

Architectuur

't Schrijverke

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (89)
Raadsbesluiten
2001

Aankoop pand Patagonstraat 7 voor huisvesting rk basisschool 't Schrijverke

De rk basisschool 't Schrijverke aan de Patagonstraat 1 heeft te maken met een flinke groei van het aantal leerlingen. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, heeft de school recht op uitbreiding van het aantal lokalen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervoor het nabij gelegen pand Patagonstraat 7 aan te kopen, zodat er niet hoeft te worden bijgebouwd. Op Pentagonstraat 7 kunnen per direct twee groepen worden gehuisvest en na een eenvoudige aanpassing van het gebouw kunnen er nog eens een a twee groepen terecht.
B&W Besluitenlijst 30 oktober 2001