afb.

Orthenstraat 53

Aert Aben Gasthuis

Gemeentelijk monument

Orthenstraat 53

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Adresboeken
Orthenstraat 53
Ortheneinde C 373 (????)
1875J.J.H. Bolsius (architect en lid van de gemeenter.)
Ortheneinde C 400 (1880)
1881J.J.H. Bolsius (architect en lid v.d. gemeenteraad)
1908J.H. Bolsius-van Maaren
Orthenstraat 53 (1909)
1910Aug. Bolsius - J.J.H. Bolsius
1928H.H.A.M. Hoefnagels
1991dhr. Elriandofilio (restaurant Plaka)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 92

n: vermelding in een voetnoot