Markt 97

Int Wit Cruijs

Bouwhistorie

'Int Wit Cruijs' (1573)

Markt 97

187
Literatuur
CB 1520 f 12v; CB 1573 f14; HT 1553; M 147; vSvY III, 405-406; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 187
Mosmans

Markt

28
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 28
Sasse van Ysselt

2. Het Wit Kruis

405
406
407
408
409
410
411
Noten
1.Dit huis was het huis de Hoorn, dat, zooals uit het op blz. 392 vermelde valt op te maken, in 1577 en 78 eene bierbrouwerij was. Het zal toen toebehoord hebben aan Mathijs Aertsse; na dezen was daarvan eigenaar Adriaen, zoon van Wynant Adriaanszn.
2.Hare zusters waren zeer waarschijnlijk Agnes, Johanna Maria en Hendrina van Susteren; dezen waren althans in 1727 zusters van eene Deliana van Susteren; in datzelfde jaar woonde, evenals dezen, in den Bosch Beatrix van Susteren weduwe van Christiaan Beekvelt.
3.Zijn vrouw was Catharina Vercamp.
4.Een dezer was Gerard van Susteren te Herpen.
5.Hij was wijnkooper te den Bosch; de executeur van zijn testament, Johan Willem van den Bongaart, koopman aldaar, verkocht 27 Juli 1774 het huis de Hoorn aan Johan Florens Mollerus, ook koopman aldaar.
6.Van zijne derde vrouw Catharina Kivits had hij eenen zoon Johannes Henricus Mahie, die heer van Boxtel en Liempde werd en slechts n zoon naliet, Gerard Mahie van Boxtel en Liempde, overleden te Boxtel 12 Juni 1906.
7.Hij hertrouwde na haren dood met Maria Anna van Mere voort, van wie hij deze kinderen had:
a. Franciscus Jacobus Lightenvelt, gedoopt te den Bosch 17 Januari 1808; b. Jacoba Gertrudis Lightenvelt, gedoopt als voren 4 Aug. 1809 en c. Martinus Henricus Lightenvelt, gedoopt als voren 25 October 1810.
8.Men zie over hem Taxandria XII, p. 6.
9.Men zie hierover Deel I. p. 314.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 405-413
Adresboeken
Markt 97
Markt A 22 (????)
1790wed. C. de Wijs bron
1822Martinus Franciscus de Wijs (koopman) bron
Markt C 445a (????)
1908wed. C. de Wijs en Zoon (wijnhandelaren)
Markt 97 (1909)
1910wed. C. de Wijs en Zoon (wijnhandel)
1928wed. C. de Wijs en Zn.
1943J.A.J.M. Meijlink (wed. C. de Wijs en Zn.) wijnhandel