afb. G.J. Dukker

Markt 9

Het Gekroond Vosken of De Witte Fles

Bouwhistorie

'Het Gekroond Vosken' of 'De Witte Fles' (na 1610)

Markt 9

360
361
Literatuur
CB 1520 f 41; HT 1553; M 233; vSvY III, 442-443; Z 1502/'3; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 360-361
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Adresboeken
Markt 9
Markt A 5 (????)
1865P.J. Kijn (apotheker)
1869P.J. Kijn (apotheker)
1875P.J. Kijn (apotheker)
Markt A 5 (1880)
1881P.J. Kijn (apotheker)
1908J.C. Eisma (firma P.J. Kijn) apotheker
Markt 9 (1909)
1910J.C. Eisma (firma P.J. Kijn) apotheker - mej. G. Sijbrandij (adsistente)
1928J.C. Eisma
1943Eisma (apotheek) - A. Eisma-Bouma
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 442

n: vermelding in een voetnoot