afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Markt 8

Het Wit Haesken

Volgestorte kelder.
Bouwhistorie

'Het Wit Haesken' (1668)

Markt 8

278
Literatuur
CB 1520 f 97v; CB 1573 f 99v; HT 1553; M 1476; P 1569; Z 1547; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 278
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Adresboeken
Markt 8
M 1476

Markt B 21 (????)
1865A.L. Molenaar (mr. zadelmaker, fabrijkant in reisbehoeften)
1875G. van Everdingen (2e luitenant eerste bataillon) - J.H. Makkink (2e luitenant depot) - H.J. Smit (winkelier in kolonialewaren)
Markt B 21 (1880)
1881H.J. Smit (winkelier in kruidenierswaren) - M.B. Smit (agent van politie)
1894J.W. Torhens
1908A. Metten (depôt stoomververij) - P.H. Poierrié
Markt 8 (1909)
1910H. Koppens (café)
1928Café Klein Groenhuis - H. Ordelmans
1943Café 't Raadhuis
19??Café Jeronimus