afb. M. Bimmel

Markt 7-7a : De Groenenborch

bouwjaar: 1713
verbouwingen: XIX, 1913, 1928, 1932, 1949, 1953, 1955, 1957, 1959, 1960, 1982, 1987
huidige functie: winkel en woningen

Bossche monumenten

Gevel met attiek

door Ed Hupkens

'n Lutske Brabants, zondag 5 juni 2022
Bouwhistorie

'De Groenenborch' (1520)

Markt 7-7a

361
362
Literatuur
CB 1520 f 41 en 1573 f 44; HT 1553; M 234; vSvY III, 442-447; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 361-362
Gemeentelijk monument

Markt 7-7a / Ridderstraat 2-2f

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Sasse van Ysselt

De Groenenburg

442
443
444
445
446
447
Noten
1.In 1573 woonde in den Bosch Wouter van der Runen, zoon van Arnd Wouterszn.
2.Zijne vrouw was Margaretha, dochter van mr. Henrick Pelgrom de Bye Dirckszn; zij hertrouwde na zijnen dood met Dirck Haghens Dirckszn. cf. Taxandria XX p. 198.
3.Zie Deel II p. 543. De aldaar genoemde echtelieden Symons hadden ook nog een zoon Jacob.
4.Hij zal dezelfde geweest zijn als de Denys van Vladeracken, die blijkens Prosp. Cuypers t.a.p. blz 488, in 1567 was: knaepe van Sinte Cathelyne ende Sinte Peetersautaren binnen Sinte Janskercke (te den Bosch) en toen oudt omtrent 55 oft 56 jaeren.
Zijne vrouw was Anna, de dochter van Arnold Marceliszoon en Mechteld van Neerbroeck.
5.Wellicht behoorden deze van Vladeracken's tot den bastaardtak dezer familie.
6.Hare zuster Mariken Ketheiaer huwde met Jan van Baerle en had in 1563 nagelaten twee huizen, staande te Breda tegen de Gevangenpoort ter plaatse genaamd bij Nonnenveld"; zij schijnt kinderloos te zijn overleden (Reg. n 208 f. 381).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 442-447
Adresboeken
Markt 7
Markt A 4 (????)
1865R.H. van den Dries (koopman in koloniale waren en commissionair in effecten)
1875R.H. van den Dries (effectenhandelaar)
Markt A 4 (1880)
1881J.B.C.M. Adelmeijer (winkelier in manufacturen) - wed. C. Huijvenaar (partikuliere)
1908J.B.C.M.M. Adelmeijer (manufacturier) - mej. Chr. Wilbers
Markt 7 (1909)
1910J.B.C.M.M. Adelmeijer (manufacturier) - mej. Chr. Wilbers
1923wed. Johan B.C.M.M. Adelmeijer (koopman manufacturen)
1928fa. M. Adelmeijer - wed. J.B.C.M.M. Adelmeijer
1943fa. M. Adelmeijer (dames en heeren stoffen)
Markt 7a
Markt 7a (1909)
2003? (Best Business) herenmode