Markt 65-63

De groote Engel en De kleine Engel

Bouwhistorie

'De Grote Engel' en 'De Kleine Engel'

Markt 63 en Markt 65

210
211
Literatuur
BP R 1198 f 118 (1428); BP R 1224 f 41v (1454); BP R 1451 f 303v (1451); CB 1520 f 14v; CB 1573 f 17v; HT 1553; M 201-202; P 1569; vSvY III, 348-353; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 210-211
Kelder
Mosmans

Markt

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Sasse van Ysselt

De Groote en de Kleine Engel

348
349
350
351
352
353
Noten
1.Dr. C.R. Hermans Kronijken, die aldaar p. 79 nog iets mededeelt over den kelder van dit huis.
2.Reg. n° 226 f. 91.
3.Reg. n° 254 f. 503 vso.
4.Hunne dochter Maria van Hamel, die in 1617 stierf, huwde met Willem de Vos, (zoon van Leonard en Catharina Ghijsselen). Dezer zoon Adrianus de Vos huwde Maria Anna Fierlandts.
5.Hij werd R.K. gedoopt te den Bosch 27 Juni 1659 en is aldaar in 1694, als wanneer hij daar op de Groote Markt woonde, ondertrouwd met Ceciliana Valeriana Jaegers, wonende te Antwerpen.
6.Hij had den Kleinen Engel 10 Mei 1694 bij executie gekocht.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 348-353
Afbeeldingen

ca 1975
     
Artikelen
1927

Redactie

Gedenkboek ter herinnering aan het 40-jarig bestaan der Slagerij Nouwens voorheen Litjens. Groote Markt - 's-Hertogenbosch 14 april 1927
N.V. Nouwens Slagerijen ('s-Hertogenbosch 1927)
 
Adresboeken
Markt 65
De groote Engel (????)
Markt A 41 (????)
1802H.J. Heeren bron
1822Hermanus Josephus Heeren (brouwer) bron
Markt C 432 (????)
1875mej. C.D. Heeren (partikuliere) - wed. Th. Heeren (partikuliere)
Markt C 459 (1880)
1881wed. Th. Heeren (partikuliere)
1899G. Litjens (vleeshouwer)
1908H. van Mierlo (bierhuishouder) - C. Nouwens (runds- en varkensslagerij)
Markt 65 (1909)
1910C. Nouwens (rund en varkensslagerij)
1928C.J. Nouwens
1943L.S.H.M. van Maaren (bureel ambt. gem. reiniging) - N.V. Nouwens' Slagerijen (veehandel) - P.A.J. Nouwens (dir. N.V. Nouwens' slagerijen)
Markt 63
De kleine Engel (????)
Markt A 42 (????)
1799H.J. Heeren bron
Markt C 459a (????)
1908G. van Koolwijk (brievenbesteller) - G. Litjens - M. Litjens (modiste) - Th. van Meer (adj. commies, dienst van weg en werken) - Joh. Willems (schoenmaker)
Markt 63 (1909)
1910C.J. Kaskens (modiste) - G. van Koolwijk (brievenbesteller) - G. Litjens (rijwielhandel) - H. van Mierlo (bierhuishouder) kelder - Joh. Willems
1928mej. C.J. Kaskens - G. Litjens
1943Verkeershuis V.V.V.
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 15, 35, 69, 76

n: vermelding in een voetnoot