afb.

Markt 59 : Het Vergulde Duifke

bouwjaar: M.E.
verbouwingen: 1922, 1930, 1934, 1935, 1946, 1947, 1948, 1957
huidige functie: winkel
oorspronkelijke functie: woning en winkel

Links, op nummer 61 is de winkel van Corn.Verhagen, horlogerie, gevestigd met reclame voor Alpina-horloges. En rechts op nummer 59 het herenkledingmagazijn "De Hoop", van A.F. Jansen en Zn.
Stadsarchief (0000788)
Achter de voorgevel

Het vergulde duifke veel verkocht pand

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 18 april 1996
Bossche monumenten

Het Vergulde Duifke

door Ed Hupkens

'n Lutske Brabants, zondag 8 mei 2022
Bouwhistorie

'Gulden Duyve' (1623)

Markt 59

209
Literatuur
BP R 1250 f 21v (1480); CB 1520 f 14v; CB 1573 f 17v; HT 1553; M 204; vSvY III, 345-347; Z 1511/'12.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 209
Gemeentelijk monument

Markt 59

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

29
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 29
Sasse van Ysselt

Het Verguld Duifke

345
346
347
Noten
1.Hun zoon was Hubrecht van de CapeUe.
2.Dezen waren in 1703 met elkander in den Bosch gehuwd.
3.Over de familie van Lanschot zie men nog J.W.A. Gommers Beschr. van Rysbergen blz. 240 en 241 en Taxandria VIII blz. 215 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 346-347
Artikelen
1992

Frans L. Jansen

Het Vergulde Duifke
KringNieuws 5 (1992) 8
 
1992

Frans L. Jansen

Het Vergulde Duifke
KringNieuws 6 (1992) 10-11
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Het vergulde duifke veel verklocht pand
Brabants Dagblad donderdag 18 april 1996 (foto)
 
Adresboeken
Markt 59
Markt C 434 (????)
1865R.C. Gostelie Sr. (poelier) - P.E. Welsch (particulier)
1875E.L. de Jong (koopman in manufacturen)
Markt C 461 (1880)
1908E. Farwick-Ariëns (damesconfectie)
Markt 59 (1909)
1910A.F. Jansen (kleedingmagazijn) - P.J. v.d. Linde (beambte Nederl. bank)
1928A.F. Jansen - J.J. Jansen - L.A. Jansen
1943A.F. Jansen en Zn. (confectie) - wed. H. Jansen-Bodar
19??Tom Broekman
Afbeeldingen
  • ca 1930
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 5, 68, 203

n: vermelding in een voetnoot