afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Markt 57

De Leeuwenburg

Sinds 1896 is dit pand, inclusief kelders, in gebruik als hotel/restaurant. Van groot historisch belang zijn met name de tweebeukige kelders uit de 16e-eeuw. Opmerkelijk is dat deze kelders pas uit het begin van de 14de eeuw zijn aangebracht. Het woonhuis fungeerde eerder onder andere als hoofdwacht (na 1671) en postkantoor (vanaf 1869).
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 16
Achter de voorgevel

De Leeuwenborgh

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 april 1994
Bouwhistorie

Markt 55

'De Leeuwenburg'

206
207
208
Literatuur
ARB I 307 f 18r (1612); BP R 1192 f 535 (1422), R (1488) en R 1195 f 210 (1490); CB 1520 f 15; CB 1573 f 17v en 18; GAHt, Loketkast II (1590); HT 1553; M 206; P 1569; vSvY III, 336-343; Z 1547.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 206-208
Kelder

Markt 51

Open Monumentendag 1993
Mosmans

Markt

29
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 29
Rijksmonument

Markt 51

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

De Leeuwenburg of Camphenshuizing

336
337
338
339
340
341
342
343
Noten
1.Reg. n 97 f. 37 vso.
2.Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 72.
3.Zie nog van Heurn Historie I p. 408.
4.Volgens Taxandria III p. 289 echter zou Louis Beys een zoon Arnold Beys gehad hebben.
5.Haar broeder was Philips Potteye; deze had een zoon Willem.
6.Deze Henrick Heeren zal dezelfde geweest zijn als die Henrick Heeren, welke in eene Bossche Schepenakte van 1562 optrad als man van Willemken, de dochter van Henrick Willemszoon Gast en Dorfken, de dochter van Anthonis die Wael genaamd Jonckers (welke echtelieden ook nog eene dochter Dorfken Gast hadden, welke huwde met Henrick Kemp, zoon van Henrick en Elisabeth van den Hanenberch. Reg. n 266 f. 371)
7.Hij stierf 14 September 1624.
8.Gielis of Egidius van Broeckhoven had van zijne vrouw Mechtildis van Delft (dochter van Nicolaas van Delft genaamd van Henxtum en Angelina van Gewande) behalve den in Deel II p. 567 genoemden Gielis, ook nog deze zonen: a. Henrick, die huwde met Mathia, dochter van Jacob van Driel, den zoon van Henrick, den zoon van Gerard van Vladeracken (Reg. n 105 f. 455 vso); b. Peter, wiens zoon mr. Henrick van Broeckhoven, schepen en pensionaris van den Bosch was en Johanna van Weerdt gezegd van der Stegen huwde, bij wie hij verwekte een zoon mr. Peter van Broeckhoven, in Deel I p. 240 genoemd.
9.Taxandria XIX p. 276. Zie nog Deel II p. 332.
10.Wouter van de Endepoel te Schijndel wordt in eene Bossche Schepenakte van 1771 gezegd te zijn een halve broeder van den architect Cornelis Pardyck.
11.Deze gang was het in het laatst der 19e eeuw gedicht steegje, genaamd Achter het Hord (= Hert).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 336-343
Artikelen
1980

Lea Smulders, Peter-Jan van der Heijden

Rademaker Centra(a)l. Het leven van een Bossche horecafamilie
s.n. (s.l. 1980)
 
1988

Redactie

Nieuwe gevel voor een eeuwenoud pand. Kalk een onderschat element in een buitenbepleistering
Mebest 1 (1988/1989) 8-13
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Leeuwenborgh
Brabants Dagblad donderdag 21 april 1994 (foto)
 
1996

Jacques Luyckx, Frans Vennix, Karin Rademaker, Gras, Rob van de Laar

Hotel Central. Centrum van cultuur en vermaak 1905-1995
Golden Tulip Hotel Central ('s-Hertogenbosch 1996)
 
1999

Redactie

Reinier van Arkel en het Groot Ziekengasthuis
KringNieuws 4 (1999) 7
 
Verbouwingen
1912

H.W. Valk (architect)

In de periode 1912-1919 verbouwing en uitbreiding.
 
1928

H.W. Valk (architect)

In de periode 1928-1955 diverse verbouwingen.
 
Adresboeken
Markt 57
Markt C 462a (????)
Markt 57 (1909)
1910wed. D.P. de Booij-Schiedges (fab. in milit. equipementst.)
1961A.J. Rademaker (Hotel Central)
Markt 55
M 205

Markt C 435 (????)
1865J.J. Gostelie (sigarenfabrijkant en winkelier in koloniale waren)
1875J.J. Gostelie (sigarenfabriekant en winkelier in kolonialewaren) - J.L. de Jong (partikulier)
Markt C 462 (1880)
1881Comp. J.R. en H. Gostelie & (fabriekanten in talk en handelaren in margarine)
1902J.J. Jzn. Gostelie (sigarenfabrikant)
1908wed. D.P. de Booij-Schiedges (fabr. in Milit. equipementst.) - Firma wed. J.J. Gostelie (tabakskerverij) - Jan Gostelie (sigarenfabrikant) - B. Meeuwissen (winkeljuffrouw)
Markt 55 (1909)
1910Firma wed. J.J. Gostelie (tabakskerverij) - Jzn., Jan Gostelie (sigarenfabrikant en winkelier) - B. Meeuwissen (winkeljuffrouw)
1928L.J. Jonkergouw - wed. L.J. Jonkergouw
1943L.J. Jonkergouw (horlogemaker) - wed. C. Jonkergouw-Kuijpers
1961A.J. Rademaker (Hotel Central)
Markt 53
Markt C ongen. (????)
Markt 53 (1909)
1910J.P.E.J. Rademaker (hotel caf restaurant)
1943W.M. Kweens (colporteur) - A.W. de Pauly - O.A.E. Verhagen - R. Verhagen
1961A.J. Rademaker (Hotel Central)
Markt 51
M 206

Markt C 1 (????)
1875Th. Hoijer (directeur van het postkantoor)
Markt C 1 (1880)
1881Th. Hoijer (directeur van het postkantoor)
1905Rademaker
Markt 51 (1909)
1910J.P.E.J. Rademaker (hotel caf restaurant)
1928Th.W. van den Berg - A.J.F. van den Bosch - J. Elemans - A.C.A.M. von Eugen - Hotel Central - J.P. Rademaker - J.P.E.J. Rademaker
1943J.P. Rademaker (hotelhouder) - mr. E.D.H.M. Verbeek (griffier bij het kantongerecht)
1961A.J. Rademaker (Hotel Central)
2005? (restaurant De Leeuwenborgh)
Afbeeldingen
  • 5 augustus 1986
  • 2013
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 62

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 9

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot