afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Markt 5

De Gulden Wijnpot, De Schenkkan of De Romer

Voorgevels nummers 1 en 5. Links worden affiches met "Opruiming" opgehangen. Rechts de winkel Heerenmodemagazijn van H. Verhulst.
Bron: Stadsarchief (0000577)
~~~
Nummer 5 'Het Vosken' heeft een gebeiteld vospaardje ingemetseld in de oude trapgevel. Lang geleden was dit de vergaderlocatie van de College der Laken-Zegelaars. Hier werden de lakens (wollen stoffen) gekeurd op kwaliteit.
Bron: Gevelstenen & beeldenwandeling 's-Hertogenbosch
Bouwhistorie

'De Gulden Wijnpot', 'De Schenkkan' of 'De Romer'

Markt 5

333
Literatuur
CB 1520 f 41; CB 1573 f 44v; HT 1553 f 9; M 236; P 1569; vSvY III, 447-448.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 333
Gevel

Gevelsteen 'Het Vosken'

"Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch"
Kelder
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Rijksmonument

Markt 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Roelands

Ridderstraat

16
Straat in Straat uit (1984) 16
Adresboeken
Markt 5
Markt A 3 (????)
1865J.H. Verhulst (winkelier in manufacturen)
1875J.H. Verhulst (koopman in manufacturen)
Markt A 3 (1880)
1881J.H. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908wed. A.F. Cooijmans - J.J.M. Verhulst (manufacturier)
Markt 5 (1909)
1910wed. A.F. Cooijmans - J.J.M. Verhulst (manufacturier)
1928J.J.M. Verhulst
1936H. Verhulst (heerenmodemagazijn)
1943H. Verhulst (heerenmodeartikelen)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 59

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 194

n: vermelding in een voetnoot