Markt 49

Het Hert

Bouwhistorie

'Het Hert' (1569)

Markt 45

205
206
Literatuur
B 1601; BP R 1232 f 147v; CB 1520 f 15; CB 1573 f 18; HT 1553; M 207; vSvY I, 18 en III, 331-335.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 205-206
Mosmans

Markt

29
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 29-30
Sasse van Ysselt

Het Hert

331
332
333
334
335
336
Noten
1.De eerste Mosmans, die zich in den Bosch metterwoon vestigde, was Jan Mosmans, die er omstreeks het jaar 1650 kwam; hij was zoon van Jan, die in 1618 te St. Truiden huwde met Catharina Das.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 331-336
Stadsrekeningen
1567

Kapittel 19

De Overste-Kapitein van het volk van oorlog des Hertogs van Alva met zijn gevolg, gehuisvest in de herbergen het Hert, het Gulden Hooft, het Zwaard, enz.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 808
 
1573

Kapittel 13

Akte van overdragt aan de Stad 's Hertogenbosch, van het huis genoemd het Hert.
Het Logement het Hert, neven het hoog huis naast de Hoofdwacht, toebehoorende aan Jan Kuijsten, door de Stad gekocht.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 895
 
1577

Kapittel 20

De Regering van 's Hertogenbosch, betaald de vertering van twee Kapiteinen des Graven van Hohenlo, in het logement het Hert gehuisvest, omdat zij in het beleg te Vucht zujnde, aan de Stad groote diensten hadden bewezen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 954
 
Adresboeken
Markt 49
Markt C 2 (????)
1865J.J. van der Pas (koopman in koloniale waren en lid van den gemeenteraad)
1875J.J. van der Pas (koopman in tabak en sigaren)
Markt C 2 (1880)
1881H.J. Hartogensis (partikuliere) - firma J.J. van der Pas (koopman in tabak en sigaren) - A. Straatman (koopman in tabak en sigaren)
1893J.J. van der Pas
1899Frigge C.A. en firma J.J. van der Pas (sigarenfabrikant)
1908C.A. Frigge (firma van der Pas) tabak en sigarenhandel
Markt 49 (1909)
1910Gez. Michiels (winkeljuffr.) - J.J. van der Pas (tabak-, snuif- en sigarenhandel)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 62

n: vermelding in een voetnoot