Markt 45

De Gulden Cop

"Hooghuis van Vladeracken". Dit pand stortte in 1626 in elkaar waarbij 16 doden vielen. Er naast was een steegje genaamd "Het Muizenhol". Oorspronkelijk 3 panden, de middelste had deze naam als herberg al in 1409. In de 19e eeuw heette het "Het Brabants Koffijhuis" tot 1890. Vanaf toen "Hotel Noord-Brabant". Het heette ook "Stadsherberg Het Hert". Oorspronkelijk drie afzonderlijke panden. Links: Logement "Het Hert". Midden: "De Gulden Kop" vanaf 1409. In de 19e eeuw "Het Brabants Koffiehuis" tot 1890 en dan "Hotel Noord-Brabant". Rechts "Hooghuis van Vladeracken" met het steegje "Het Muizenhol".
Kring Vrienden 's-Hertogenbsoch
Bouwhistorie

'De Gulden Cop' (1502)

Markt 43

204
205
Literatuur
BP R 1258v; CB 1520 f 15; CB 1573 f 18; GAHt, loketkast II (1590); HT 1553; M 208; P 1569; vSvY III, 325-331; Z 1502-1512.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 204-205
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
Sasse van Ysselt

De Gulden Kop

325
326
327
328
329
330
331
Noten
1.Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 115.
2.Deze was Jan Schyf, heer van St. Achtenrode, kanselier van Brabant en gemachtigde van de Landvoogdes Margaretha van Parma.
Over de behandeling, die men hem op het Kaatsspel deed ondergaan, zie men Prosper Cujpers t.a.p. blz. 404 en 344; idem nog blz. 430, 434 en 593. Over het huis het Kaatspel zie men Deel I p. 421.
3.Hij was ook gemachtigde van de Landvoogdes Margaretha van Parma.
4.Men zie hierover Deel II p. 476.
5.Over het vertrek der andere Hervormden uit den Bosch zie men Pr. Cuypers t.a.p. blz. 486.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 325-331
Artikelen
?

Gerard Gerrits

Hotel café restaurant Noord-Brabant. Firma P. Mulders & zonen 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch ?)
 
Stadsrekeningen
1577

Kapittel 20

Maximiliaan Seraerts in de herberg den Kop gelogeerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 961
 
Adresboeken
Markt 45
Markt C 3 (????)
1865L. Cordens (koffijhuis- en restauratiehouder) - jhr. P.J. van der Does de Bije (particulier)
1875J.M. Vollaers (koffiehuishouder) - J.M. Vollaers (koffijhuis)
Markt C 3 (1880)
1881B.J. Trosé (hulponderwijzer aan de rijks kweekschool) - J.M. Vollaers (koffiehuishouder en restauratie)
1908P.A. Mulders (hotel café restaurant) - F.H. Tissot van Patot (kapitein infanterie)
Markt 45 (1909)
1910P.A. Mulders (hotel café restaurant) - F.H. Tissot van Patot (gep. kapitein infanterie)
1928J.J. Bechtold - Hotel-Restaurant Noord-Brabant - J. Jansen - M. Jansen - W.M. Mulders - mr. K.M. Phaff - H.B.R. Vroom - S.Th. Wassink
1943P. Mulders en Zonen (hotel café-restaurant Noord-Brabant)
1961P. Mulders en Zonen (hotel café-restaurant Noord-Brabant)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 62

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 90, 90n

n: vermelding in een voetnoot