afb. 27 oktober 1954

Markt 42

De Gulden Poort

Gedeelte blok van de Markt met links C & A en rechts het Brabants Dagblad.
Stadsarchief (0066973)
Achter de voorgevel

De Gulden Poort

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 maart 1994
Bouwhistorie

'De Gulden Poort' (1523)

Markt 42

287
288
Literatuur
BP 1457, f 8; CB 1520 f 96v; CB 1573 f 98v; HT 1553; M 1460; vSvY III, 411-413 en 533-531; Z 1507/'08.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 287-288
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Sasse van Ysselt

De Gulden Poort

411
412
413
Noten
1.Zijne vrouw was Mechteld, dochter van Marcelis, den zoon van Henrick Willemszn.
2.Deze akte bevat tal van burenrechtelijke verplichtingen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 411-413
Afbeeldingen

ca 1860

28 december 1871
   
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Gulden Poort
Brabants Dagblad donderdag 24 maart 1994 (foto)
 
Adresboeken
Markt 42
M 1460

De Gulden Poort (1566)
1790Keukenschrijvers bron
Markt A 222 (1820)
1822Arie Keukenschrijver (koopman) bron
Markt B 8 (????)
1865N.C. Keukenschrijver (koopman in koloniale waren en opperbrandmeester)
1875N.C. Keukenschrijver (koopman in koloniale waren)
Markt B 8 (1880)
1881A. Keukenschrijver (koopman in kolonialewaren) - N. Keukenschrijver (partikulier)
1908fa. N.C. Keukenschrijver (in koloniale waren, comestibles)
Markt 42 (1909)
1910fa. N.C. Keukenschrijver (in koloniale waren, comestibles)
1928Britisch-American Tobacco Cij. - Kantoor Dagblad 'Het Huisgezin'
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 63

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 168

n: vermelding in een voetnoot