Markt 30-32

De Vergulde Star

Bouwhistorie

'De Vergulde Star' (1656)

Markt 30-32

284
285
Literatuur
CB 1520 f 96v; CB 1573 f 98v; HT 1553; M 1465; vSvY III, 413.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 284-285
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Rijksmonument

Markt 30

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Adresboeken
Markt 30
Markt B 11a (1908)
Markt 30 (1909)
1910H. Kramer (koopvrouw) - P. v.d. Ven (courantenbezorger)
1928J.J.A. Kappé (schilder) - A.A. Ras - J.G.A.M. van Ravenstein
Markt 32
Markt B 11 (????)
1865J.H. Rosier (winkelier in grutterswaren)
1875J. Zom (tapper)
Markt B 11 (1880)
1881Adr. Jr Janssens (in Spaansche fruiten) - A. Kuijpers (tapper)
1894W.H. Desta Kuijpers
1908W.H. Desta (caféhouder) - H. Kramer (koopvrouw) - J. van Rossum (smid S.S.)
Markt 32 (1909)
1910W.H. Desta (caféhouder)
1928echtg. G. Vogels
1943Ruto (IJsfabricage)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 63, 65

n: vermelding in een voetnoot