afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 25 juni 1936

Markt 3

De Lelie

Een expositie over het koninklijk bezoek van juni 1936 bij de openbare leeszaal op RK grondslag. Rechts de rijwielberging onder het Stadhuis.
Stadsarchief (0017211)
Achter de voorgevel

Tijd voor toeristen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 1 juni 1995
Bouwhistorie

'De Lelie' (1500)

Markt 3

333
334
Literatuur
CB 1520 f 41; CB 1573 f 44v; GAHt Collectie Mosmans 11c; HT 1553 f 9v; M 237; vSvY III, 448-449.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 333-334
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Sasse van Ysselt

De Lelie

447
448
449
Noten
1.Men zie over hare familie Taxandria VI p. 109, p. 161 en vlgd. en XV p. 35.
2.Blijkens Taxandria VI p. 138 noot 2 kocht de stad den Bosch ze 20 Augustus 1661 van Laurens en Gerard, zonen van Willem Somers en Hillegonda van Ravensteyn, zij was het huis de Trompet.
3.Peter van Doyenbraken Lucaszn als man van Johanna, dochter van Peter Peterszoon van Asperen, had dit huis in 1564 verkocht aan Peter Nicolaaszn van den Wyer, doch 29 November 1565 (Reg. no 212 f. 67 vso) werd het vernaderd door genoemden Henrick van Asperen.
4.In eene Bossche Schepenakte van 1564 heet dit huis: domus civica, dicta die Gaffel.
5.Hunne andere kinderen waren de kooplieden Michiel en Adriaan van Boxel. (Protoc. van den Bosschen notaris de Bye van 1717 p. 286).
6.Men zie over hem en zijne nakomelingen Algem. Nederl. Familieblad XVI p. 241.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 447-449
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Tijd voor toeristen
Brabants Dagblad donderdag 1 juni 1995 (foto)
 
Adresboeken
Markt 3
Markt A 2 (????)
1865H.W.A. Hohmann (koffijhuishouder)
1875F. van Dijk (koffiehuishouder) - H.W.A. Hohmann (wijnhandelaar, koffiehuishouder en agent der brandverzekering-maatschappij voor het koningrijk der Nederlanden)
Markt A 2 (1880)
1881F. van Dijk (koffiehuishouder)
1894H.W.A. Hohmann
1908G. van Nijnatten en Zoon (Ned. Stoommeubelfabriek)
Markt 2 (1909)
1910G. van Nijnatten en Zoon (meubelmagazijn, hofl.)
1928R.K. Leeszaal
1943Lissone Lindeman (reisbureaux) - Savelkouls (rijwielstalling)
1961V.V.V.
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 244

n: vermelding in een voetnoot