afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Markt 27

De Witte Helm

Links sigarenmagazijn "het huis Diepenbrock". Op nummer 27 is boek- en papierhandel G. Mosmans & Zoon gevestigd. Rechts daarvan de dames- en herenstoffenwinkel "De Bijenkorf" van Frits van der Ven. Rechts daarvan (ged.) een schoenenmagazijn.
Stadsarchief (0000620)
Achter de voorgevel

De Witte Helm

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 april 1994
Beeldhouwkunst

Gevelsteen Inden Witten Helm

M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 116
Bouwhistorie

'De Witte Helm' (1544)

Markt 27

400
Literatuur
CB 1520 f 39v; CB 1573 f 43; HT 1553; M 220; vSvY III, 291.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 400
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
Rijksmonument

Markt 27

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Witte Helm
Brabants Dagblad donderdag 7 april 1994 (foto)
 
2007

J.M.M. van der Vaart

Winkel. Verbouwing. Architect H.W. Valk, 1943-1944.
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 220
 
Charter
1544

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verkoop in openbare veiling, verleden voor notaris en Gielis Donker, Philips Vogels van Maeseijk, priesters enz, als getuigen, door Jan Maartenszn Moens aan Anthonis van Diepenbeek Anthoniszn van huis en erf aan Botermarkt in 's-Hertogenbosch "De Witte Helm", met akte van verbintenis door genoemde koper jegens genoemde verkoper om hem een jaarlijkse cijns te betalen, gelijktijdige authentieke kopie, 6 februari 1544.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Markt 27
De Witte Helm (1544)
1600Goyaert Peters (tingieter)
Markt A 14 (????)
1865P. Janssen (koopman in aardewerk) - J.P.L. Reijers (2e luit. bij het 4e reg. drag.) - P. Reijnders (banketbakker en winkelier)
1875B. Jansen (koopman in aardewerk) - G.G.A. Mosmans (boekhandelaar)
Markt A 14 (1880)
1881G.G.A. Mosmans (boekhandelaar)
1895Berger, Henri en Carel Mosmans (boekdrukkers)
1908J.A.M. van Gent (firma G. Mosmans Zn.) boekh.
Markt 27 (1909)
1910J.A.M. van Gent (firma G. Mosmans Zn.) boekh.
1928G. Mosmans Zn.
1943G. Mosmans Zoon (boekhandel)
1960G. Mosmans Zoon (boekhandel)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 60

n: vermelding in een voetnoot