Markt 26

Het Wit Paard

Bouwhistorie

'Het Wit Paard' (1739)

Markt 26

26
27
Literatuur
CB 1520 f 97; CB 1573 f 98v; HT 1553; M 1467; P 1569; R 1507/'8; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 26-27
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Rijksmonument

Markt 26

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Adresboeken
Markt 26
M 1467

Markt B 13 (????)
1865R. Leenders (winkelier in visch en kaas)
1875wed. R. Leenders (winkelierster in visch en kaas)
Markt B 13 (1880)
1881wed. R. Leenders (winkelierster in kaas en visch)
1908H.P.P. Leenders (visch- en kaashandel)
Markt 26 (1909)
1910H.P.P. Leenders (visch- en kaashandel)
1928H.P.P. Leenders
1943J.M.T. Verzantvoort (fabrieksarbeider)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 63, 65

n: vermelding in een voetnoot