afb. 1928

Markt 24

De Groote Esel

Ingang achterzijde van de voormalige boterhal.
Stadsarchief (0001984)
Bouwhistorie

'De Groote Esel' (1603)

Markt 24 (links en rechts)

283
Literatuur
CB 1520 f 97; CB 1573 f 98v; HT 1553; M 1468; vSvY III, 528-535; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 283
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Charter
1612

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van overdracht, verleden voor Antonis Pijnappel en Aelbrecht van Breugel, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Reijnder Ansems, Jan, zoon Jan Wouterszn, en Hendrik Reijnder Loijen, zowel voor zichzelf als zich sterk makende voor erven van Herman, zoon Philips Boijen, aan Jan van Weert Jacobszn van huis en erf "De Ezel" aan Markt ter plaatse van Corte Cameren, met instandhouding der rechten van vleeshouwersgilde in 's-Hertogenbosch op onderste gedeelte van huis tot eerste zolder toe, 3 februari 1612.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Markt 24
M 1468

Markt B 14 (????)
1865M. Hurkens (logementhouder)
1875M. Hurkens (logementhouder)
Markt B 14 (1880)
1881M. Hurkens (logementhouder)
1908J.C. de Laat (logement-koffieh.houder)
Markt 24 (1909)
1910J.C. de Laat (logement-koffieh.houder)
1923Cornelis J. Driessen (chauffeur)
1928J.C. de Laat
1943P.W. Hendrikx (sigarenmaker) - J.A. Klompenhouwer (kastelein) - J. Meuwese