afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Markt 19

De Ekster

Voorgevels nummers 19 en 17. Op nummer 19 de dierenzaak en handel in zaden van de Firma H. van Tielraden. Op het pand reclame voor P. Sluis ochtendvoer. Links de Kerkstraat.
Stadsarchief (0000610)
Bouwhistorie

'De Ekster' (1573) en 'Het wit Lam Gods (1656)

Markt 19 en Kerkstraat 1

375
379
Literatuur
CB 1520 f 40; CB 1573 f 43v; HT 1553; M 224; vSvY III, 416-417.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 375, 379
Kelder
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Artikelen
2017

Wel problemen, geen Pearletoestanden

De renovatie van het prominente pand op de hoek Markt-Kerkstraat in Den Bosch gaat maanden langer duren. Bij het verwijderen van de puien bleek plots een stalen constructie aanwezig, waardoor geen nieuwe pui kan worden geplaatst. Verwijdering van deze constructie zal de vloer van de bovenliggende verdiepingen echter verzwakken.
Bart Gotink | Brabants Dagblad donderdag 16 maart 2017 | Regio 3
 
2017

Hh, na rampjaar loopt het Siebelklokje eindelijk weer

1 april, toen zou juwelier Siebel op de Bossche Markt opengaan. Maar de verbouwing lag mnden stil. Eindelijk is er weer bedrijvigheid in het pand.
Bart Gotink | Brabants Dagblad dinsdag 10 oktober 2017 | Regio 5
 
Adresboeken
Markt 19
Groote Markt A 71 (????)
1802van Tielraden bron
1822Arnoldus Franc. Ant. Tielraden (koopman) bron
Markt A 10 (????)
1865H.A.J. Kuijper (2e luitenant kwartiermeester) - L. Scheltus (1e luit. bij het 5e reg. infanterie) - H.A. van Tielraden (winkelier in zaden) - C.F. Wierdsma (gep. kapitein)
1875G. van den Berge (adj. ijker der maten en gewichten) - G. Kennis (vleeschhouwer) - P.F.W. de Klopper (2e luitenant 2e regement hussaren) - L.F. van Otterloo (adjunckt chef van den staf, tevens waarnem. adjud. van den kommand. der 3e divisie inf.) - firm. wed. H.A. van Tielraden (winkelierst. in tuinz.)
Markt A 10 (1880)
1881J. Sijtsma (controleur der directe belastingen te 's-Bosch, 2e afdeeling) - firma H.A. van Tielraden (winkelier in tuinzaden)
1893A. van Tielraden
1908jhr. C.J. Laman Trip (1e luit. Infant.) - jhr. S. Laman Trip (2e luit. Infant.) - wed. van Lieshout - F.A. Verhoeven (firma van Tielraden) bloemist
Markt 19 (1909)
1910A.G. Everts (2e luit. der infant.) - wed. van Lieshout - H. van Nes (ontvanger der registratie) - F.A. Verhoeven (firma van Tielraden, bloemist)
1928mej. J.G. Kobus - fa. H. van Tielraden - Th. Zwiep
1943G. Geerts (onderwijzer) - Sluis en Groot's Kon. Zaadteelt en Zaadhandel