afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Markt 18

De Paternoster

Huis midden op de markt met oude kelders. In de zijmuren van het pand zitten zware bakstenen bogen die behoorden tot een groot gebouw, vermoedelijk het eerste stadhuis van 's-Hertogenbosch.
Bossche Pracht 8 (2003) 199
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1573
int Gulden Paternoster
Bouwhistorie

'De Paternoster'

Markt 18

280
281
Literatuur
CB 1520 f 97; CB 1573 f 99; HT 1553; M 1471; P 1569; vSvY III, 413-416.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 280-281
Kelder
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Rijksmonument

Markt 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

De Gulden Paternoster

413
414
415
416
Noten
1.Men zie hen in Taxandria X p. 260. Ten onrechte wordt aldaar gezegd, dat Otto van Vechel een zoon was van Adriaan.
2.Zij was vóór haar huwelijk met Lambertus Princen weduwe van Cornelis van Ceulen; haar tweede huwelijk staat in Taxandria X p. 261 niet vermeld evenmin als dat de zoon van Cornelis van Ceulen, Leonardus, ook nog eene dochter Cornelia had, die de huisvrouw was van Dr. P.J. van Berckel.
3.Blijkens R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen I p. 376 werd in het jaar 1522 deze put van stadswege rijkelijk versierd; o.a. werden toen op het dak daarvan geplaatst een adelaar met kroon en verdere ornamenten, die toen ook beschilderd en verguld werden.
4.Volgens gemelde Stadsrekeningen II p. 1380 en 85 werd deze pomp in 1632 vervangen door eene pomp van hardsteen en ijzer; de hardsteen bestond uit grafzerken der Bossche St. Janskerk.
5.Dr. C.R Hermans Bijdragen II p. 180.
6.Stadsnotulen van 21 Maart 1732, litt C.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 413-416
Artikelen
1984

H.W. Boekwijt

De Paternoster
s.n. (s.l. 1984)
 
Adresboeken
Markt 18
M 1470-1471

De Paternoster (1573)
Markt A 235 (????)
1790Johan Clerks bron
1822Johannes Klerkx (tapper) bron
Markt B 16 (????)
1865D. Jansen (logementhouder en barbier)
1875P.J. Klerckx (bediende op het postkantoor) - P. Pierson (logementhouder)
Markt B 16 (1880)
1881P. Pierson (logementhouder en tapper)
1908P.J. Beks (koffiehuishouder)
Markt 18 (1909)
1910P.J. Beks (koffiehuishouder)
1928B.Th.M. Schlaghecke - H. van de Wiel
1943Café de Paternoster - F. Maas (caféhouder) - F. Maas (marechaussee)
2006Bert en Nicole Henkelman (café de Paternoster)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 62

n: vermelding in een voetnoot