Lepelstraat 2

De (kleine) witte Valk : De Speelwagen

Mosmans

Lepelstraat

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Adresboeken
Lepelstraat 2
Lepelstraat H 83 (????)
1875Th.A. van Eeten (conducteur en tapper)
Lepelstraat H 113 (1880)
1908W.C. van Dusseldorp (opz. sigarenfabr.) - J.Th. van Eeten (café- en hotelhouder)
Lepelstraat 2 (1909)
1910W.C. van Dusseldorp (opz. sigarenfabr.) - J.Th. van Eeten (café- en hotelhouder)
1928J.Th. van Eeten
1943J. van Eeten (café's restaurants, hotels) - H.M. Geelen (tolk) - H. van Leeuwen (bediende Scheepv. Mij.) - A.J.M. Vogels (arbeider)