afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Kolperstraat 27

De Scherpe Werelt

Bouwhistorie

'De Scherpe Werelt' (1552/53)

Kolperstraat 27

368
Literatuur
CB 1520 f 54v; CB f 67v; GAHt, Loketkast II (1611); HT 1553; Mosmans 1389; Z 1505/'6; Z 1553/'54.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 368
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Colpertstraat

71
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 71
Rijksmonument

Kolperstraat 27

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Kolperstraat 27
M 1389

De Scherpe Werelt (????)
Kolperstraat A 87 (1820)
Kolperstraat A 287 (????)
1865J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier)
1875J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier) - wed. G. Gerritse (vischhandelaar)
Kolperstraat A 289 (1880)
1881F. van Valkenburg (mr. horlogiemaker)
1908F.J. van Valkenburg (horlogemaker) - J. Vennings (handelsreiziger)
Kolperstraat 25 (1909)
1910F. van Valkenburg (horlogemaker)
1928J.L.H.P.J. van Valkenburg
1943J.L.H.P.J. van Valkenburg (horlogemaker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 46

n: vermelding in een voetnoot