afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Kolperstraat 22

Het Fortuyn

Het voormalige winkeltje van Sjoo Bodar aan de Kolperstraat 22. Het werd overgenomen door J.H. Geraets. Later kwam er Elpee in.
Paul Kriele, 'Ge kunt me nog meer vertelle ...'
Bouwhistorie

'Het Fortuyn'

Kolperstraat 22

385
Literatuur
CB 1520 f 55; CB 1573 f 67v; HT 1553; Mosmans 1404.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 385
Mosmans

Colpertstraat

71
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 71
Afbeeldingen

1984
     
Artikelen
1989

Paul Kriele

De erfenis van Sjoo Bodar
Ge kunt me nog meer vertelle ... (1989) 193
 
Adresboeken
Kolperstraat 22
M 1404

Kolperstraat A 272 (????)
1865wed. A. Delmee (fruitverkoopster) - H.G. van der Wert (kleedermaker)
1875H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
Kolperstraat A 274 (1880)
1881H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
1908wed. Bodar (fruithandel)
Kolperstraat 22 (1909)
1910wed. Bodar (fruithandel)
1923Josephina Bodar (koopvrouw in fruit)
1928mej. J. Bodar
1943J.H. Geraets (koopman)
2005? (Labels for Less)