Kolperstraat 16

De Muggendans

Bouwhistorie

'De Muggendans' (1573)

Kolperstraat 16 a-c

384
Literatuur
CB 1520 f 40v; CB 1573 f 43v; Gudde 1974, 13; HT 1553; Mosmans 1906, 1402; Mosmans 1921, 272-281; THG R 182 (1330); vSvY II, 315-316.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 384
Mosmans

Colpertstraat

71
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 71
Adresboeken
Kolperstraat 16
M 1402

Kolperstraat A 273 (????)
Kolperstraat A 275 (1880)
1881H. van den Hurk (partikulier) - M. van Liempt (koffiehuishouder)
1893J.L. Albers (koffiehuishouder)
1908J.L. Albers (koopman) - M.L. Kops (decor. schilder) - H. Rat (koffiehuishouder) - J.H. Vollaers (pianoonderwijzer)
Kolperstraat 16 (1909)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 45, 46

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 14, 77

n: vermelding in een voetnoot