Julianaplein 9

Bossche monumenten

Woonhuis aan Julianaplein

door Ed Hupkens

27
Stadsblad woensdag 12 december 2017 | 27
Rijksmonument

Julianaplein 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Julianaplein 9
Julianaplein 9 (1909)
1910H.G. v.d. Veerdonk (fa. J. v.d. Veerdonk & Zn.) boekh.
1923Matheus F. Aarts (algemeen procuratiehouder N.V. de Gruijter)
1928M.F. Aarts
1943jhr. F.E.M. de Roy van Zuidewijn (dir. brandassurantie)