Het huis van Jacob Colen

Hinthamerstraat

Sasse van Ysselt

Het huis van Jacob Colen

190
191
Noten
1.De genealogie Pijnappel, staande in Deel II p. 210, behoort te luiden als volgt:
Jan, de stadhouder, de zoon van Jan Boudewijnszoon Pijnappel, had van Elisabeth, dochter van Gooswijn Hack, deze kinderen:
a. Marcelis, die enz.
b. Gooswijn, stadhouder enz.
c. mr. Simon, priester.
d. Jan, die bij Cornelia Colen Jacobsdochter deze kinderen had: 1. Catharina: 2. Maria; 3. Angela.; 4. Jacob, huwde enz.; 5. Franchoys huwde enz.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 190-191