Huis van Doerne

Hinthamerstraat

Sasse van Ysselt

Het Huis van Doerne

179
180
181
182
183
Noten
1.Men zie over deze familie Heraldieke Bibliotheek 1876 p. 256.
2.Maria van Boxmeer, dochter van Johan en Margriet van Berckel, en erfdochter van het Leuker te Boxmeer, kocht dit goed in 1663 aan voor haren echtgenoot jonker Michiel van Eyck van Overbrugge, doch verkocht het in 1668 weder aan Walraaf van Arkel, heer van Ammerzoden.
3.D.i. te onderzoeken of zij gortig of trichineus waren.
4.Men zie nog over de van Amerzoyen's het Tijdschrift van Sassen voor N. Brab. Geschiedenis, Taal- en Letterkunde II p. 15 en III p. 80.
5.In eene Schepenakte van den Bosch van 1605 compareerden Henrick en Arnd, gebroeders, Thielman en Margriet, gezusters, kinderen van Everard van Doerne en Christina van Heze Jansdochter.
6.Reg. n° 135 f. 400.
7.Taxandria V p. 45.
8.Dit huis werd in eene Bossche Schepenakte van 1598 aldus omschreven: het hoochhuys uut den water opgemetst ende een neerhuys met alle hennen aedificien ende toebehoorten, al te same buyten omgraven wesende ende liggende in de prochie van Beecke by Aerle ter plaetse genoempt opte Donck.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 179-183