afb. A.F.A.M. Wetzer, 24 juli 2009

Handelskade 10-7

functie: woonhuizen

Achter de voorgevel

Sigaren, opslag en wonen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 25 augustus 1994
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Sigaren, opslag en wonen
Brabants Dagblad donderdag 25 augustus 1994
 
Adresboeken
Handelskade 10
Handelskade M 21 (????)
1908C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
Handelskade 10 (1909)
1910C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)
Handelskade 9
Handelskade M 22 (????)
1908C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
Handelskade 9 (1909)
1910C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
1919C.Th. Houtman (sigarenfabrikant)
1928Chr.Th.M. Houtman
1943H.L.A.M. Beekwilder (expediteur) - Jos. Beekwilder (expeditie- meubeltransport- en veembedrijf) - Geldersche Lederhandel (p/a fa. Jos. Beekwilder) handel in schoenfornituren
Handelskade 8
Handelskade M 23 (????)
1908fa v.d. Broek en v. Geffen (kaashandel)
Handelskade 8 (1909)
1910J.A.A. v. Geffen (fa. v.d. Broek en v. Geffen) kaash.
1919van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)
1923Jacobus A.A. van Geffen (kaashandelaar) - Jacobus J.M.A. van Geffen (kaashandelaar) - Theodorus A.J. van Geffen (kaashandelaar)
1928J.A.A. van Geffen
1943Van den Broek en Van Geffen N.V. (kaashandel) - Th.A.J. van Geffen (koopman)
Handelskade 7
Handelskade M 24 (????)
1908fa. van den Broek en van Geffen (kaashandel)
Handelskade 7 (1909)
1919van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)
1943van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)