Pand

Oude Dieze

Sasse van Ysselt

B.

288
289
Noten
1.In 1785 was meester van den scherpen geregte te den Bosch Jan Libordus Kleyne, Luthersch gedoopt aldaar 16 September 1750 als zoon van David en Sophia Deuring.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 288-289