afb. G.J. Dukker

Herenhuis

architecten: HILBERINKBOSCH, juni 2016 (restauratie, interieur)
locatie: Oude Dieze 11

Sasse van Ysselt

Het huis n°. 11

263
264
265
Noten
1.Dit huis was 3 Mei 1698 door de erven van Cornelis Bockhoven, onder welken de kinderen van diens dochter Adriaantje en haren man Andries Bolsius, verkocht aan Willem Vreggen, woonachtig te den Bosch; den 12 Juli 1728 (Reg. no 543 f. 244 vso) werd het bij gerechtelijke uitwinning, gedaan ten laste van Leonard Ragay, verkocht aan Cornelia en Anna Ginhoven, wonende te den Bosch; het werd toen gezegd te staan tusschen bet huis der erven van Peter Janszn van Gulick (lees: Jan Peterszn van Gulick) ex uno en dat van mr. Norbertus Snelle ex alio; den 5 Aug. 1745 werd het ook bij gerechtelijke uitwinning, nu van den boedel van Willem Ginhoven, bierbrouwer te den Bosch, alsmede door Cornelia Ginhoven verkocht aan Gerardus van Santvoort, inwoner van den Bosch.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 263-265
Adresboeken
Oude Dieze 11
Oude Dieze F 158? (????)
Oude Dieze F 155 (1880)
1908jhr. J.C.P.E. van Meeuwen
Oude Dieze 11 (1909)
1910jhr. J.C.P.E. van Meeuwen (gep. majoor der cavalerie)
1928dr. L.J.J. van Ginneken
1936L. van Ginneken (huidarts)
1943D.J.H. Bour (arts) - dr. L.J.J. van Ginneken (arts)
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van Drunen, 'Bouwsporen uit de oorlog' in: 's-Hertogenbosch 3 (1994) 89-90

n: vermelding in een voetnoot