afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 30 december 1955

Benzinestation : Copernicuslaan 319

architect: S. van Ravesteyn

Artikelen
2004

Michiel Verweij

Vervluchtigde architectuur : Het benzinestation van Sybold van Ravesteyn in 's-Hertogenbosch
Brabants Heem 56 (2004) 85