afb. A.F.A.M. Wetzer, 11 maart 2008

Brugplein

architect: Tarra architectuur & stedenbouw
bouwjaar: 2008
locatie: Brugstraat 33-35; Havensingel 79-81

Uitgaande van de driehoekige rooilijnen van het bestemmingsplan is de oplossing om de hele driehoek maximaal te vullen met bebouwing, een voor de hand liggende keuze. Brugstraat en Havensingel zouden daardoor op een gelijkwaardige manier samenkomen op het Brugplein. De actuele situatie is minder symmetrisch en gelijkwaardig en vraagt om een andere stedenbouwkundige interpretatie. Bovengronds is de straatwand van de Havensingel tot in de punt van de driehoek doorgezet, maar ondergronds maakt het gebouw vanuit de Brugstraat een nieuwe connectie naar het water. Zo ontstaat een balkon aan het water en een nieuw Brugplein, dat het einde van de Havensingel duidelijk markeert. Het wonen kan zich richten op de Dommel, de Citadel en de historische binnenstad. De gevels aan de waterzijde zijn helemaal van glas om de vier woon-werklofts maximaal uitzicht te verschaffen. Aan de Brugstraat heeft het gebouw een blinde geluidwerende gevel, wat het sculpturale en diamantvormige karakter van het gebouw versterkt. Onderin bevindt zich de entree naar de commerciŽle ruimten. Een trap in de punt van het gebouw, geeft onder de straat door, toegang tot de werkruimten. Een groot venster in het talud aan de voet van het water vormt een groot contrast met de ondoordringbare vestingmuur aan de overzijde.
tarra architectuur & stedenbouw
Artikelen
2008

Redactie

Driehoek weer open voor fietsers
Brabants Dagblad zaterdag 8 maart 2008
 
2008

Wim Hagemans

Een 'heel gek ding' aan het Brugplein
Brabants Dagblad vrijdag 4 april 2008 (foto's)
 
2008

John Scheepers

Sieraad aan Brugplein
Stadsblad woensdag 9 april 2008 (foto)
 
Raadsbesluiten
2003 Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met TPN Investments om het winnende ontwerp van de architectuurprijsvraag 2001 te realiseren. Deze prijsvraag was uitgeschreven voor de locatie Brugplein, op de hoek van de Brugstraat en de Havensingel. De inzending van Tarra Architectuur en Stedenbouw (ir. J. van de Ven) heeft de prijsvraag destijds gewonnen. Nadien zijn de onderhandelingen gestart om het winnende ontwerp te realiseren.
B&W Besluitenlijst 15 juli 2003
 
Afbeeldingen
  • 2003
  • 2003
  • 11 maart 2008
  • 19 april 2008