afb. A.F.A.M. Wetzer, 24 maart 2008

Bosscheweg 1 (nu Vughterweg 80) : Tankstation

architect: A. Meijlink
bouwjaar: 1933

Betoninfra

Redding voor tankstation van 'Het Nieuwe Bouwen' nabij

Betoninfra 19 (maart 2006)
Rijksmonument

Bosscheweg 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Video
Omroep Brabant
Afbeeldingen

ca 1930

24 maart 2008

14 juli 2008

10 augustus 2008
Artikelen
2007

Redactie

Redding tankstationnetje komt steeds dichterbij
Brabants Dagblad dinsdag 6 november 2007 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

Nieuwe kelder en fundering liggen al klaar. Tankstation op punt van verhuizen
Brabants Dagblad dinsdag 16 juli 2008
 
2008

Rianneke Huibers

Trots kijken naar een bouwval, het kan echt
Brabants Dagblad zaterdag 26 juli 2008 | 23
 
2008

Redactie

Historisch tankstation maakt plaats voor de Randweg
Bossche Omroep zondag 27 juli 2008
 
2008

Bram de Vrind

Verweerd monument ligt er prominenter bij dan ooit
Brabants Dagblad dinsdag 29 juli 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Tankstation Vught 50 meter verplaatst
NRC Handelsblad woensdag 30 juli 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Feilloze draai tankstation kroon op het werk van Meylink
Brabants Dagblad donderdag 31 juli 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Tankstation Vught verplaatst
Brabants Dagblad donderdag 31 juli 2008 (video)
 
2008

Redactie

Na show heeft gebouw nog één probleen: het ziet er niet uit
Brabants Dagblad vrijdag 1 augustus 2008 (video)
 
2008

Annet Rood

Rijksmonument verplaatst
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten 6 (2008) 11
 
2009

Erwtenman

Oud tankstation te huur
Brabants Dagblad donderdag 18 juni 2009
 
2009

Ron Magnée

Renovatie tankstation gestart
Brabants Dagblad dinsdag 27 oktober 2009
 
2009

Redactie

ICT-bedrijf huurt historisch tankstation
Brabants Dagblad dinsdag 1 december 2009
 
2010

Wim Hagemans

Het Brabant Service Station bijna 'in bedrijf'
Brabants Dagblad dinsdag 27 april 2010
 
2010

Kees Bechtold

Operazangeres zingt voormalig tankstation in
Berabants Dagblad zaterdag 29 mei 2010
 
Open Monumentendag
2010

Denkstation / Voormalig tankstation Q8

Vughterweg 80

Deze voormalige benzinepomp is een van de oudste tankstations in Nederland en is zeldzaam vanwege het feit dat het gebouw uit twee bouwlagen bestaat. Het dateert uit 1933 en is ontworpen door architect A. Meijlink als constructie in gewapend beton. Het is een zuiver voorbeeld van Het Nieuwe Bouwen. Ten tijde van de restauratie en verplaatsing naar een andere locatie is het interieur van de beheerderswoning op de verdieping in afwerking en kleur ook geheel in de oorspronkelijke staat gebracht.
Magazine Open Monumentendag (2010) 45
 
Raadsbesluiten
2001

Aanwijzing rijksmonument

Het college stelt de gemeenteraad voor de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen negatief te adviseren over de aanwijzing van een bezinestation aan de Bosscheweg tot rijks-monument. Het belang van de aanleg van de randweg ter plaatse overstijgt het belang om tot aanwijzing van rijksmonument of gemeentemonument over te gaan. De randweg speelt een cruciale rol als het gaat om de verkeersafwikkeling vanuit het zuiden richting westelijk deel van de stad.
B&W Besluitenlijst 22 mei 2001
 
2003

Voormalig bezinestation Q8 Bosscheweg

Het college heeft bepaald dat zij een definitief besluit neemt over de mogelijkheden tot verplaatsing van het voormalig benzinestation Q8 aan de Bosscheweg als het advies van de Provinciaal Planologische Commissie is uitgebracht. Dit speelt in verband met de aanleg van de randweg. Er vindt wel al overleg plaats met gegadigden over de realisatie van een nieuwe functie in het voormalig benzinestation. Ervan uitgaande dat de verplaatsing kan worden gerealiseerd vooruitlopend op de realisatie van de randweg.
B&W Besluitenlijst 1 april 2003
 
2003

Brief aan Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Het college verzoekt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg medewerking te verlenen bij de verplaatsing van een voormalig benzinestation aan de Bosscheweg. De verplaatsing van het benzinestation is noodzakelijk in verband met de aanleg van de Randweg.
B&W Besluitenlijst 14 oktober 2003