afb.

Het Bossche Broek

Zuidoost

Het Bossche Broek is het laatste stukje Hollands polder- en beeklandschap in de omgeving. Lager gelegen gebieden zijn 'broeken' en hoger gelegen gebieden zijn 'donken'. Het landschap wordt gemarkeerd door de Aa en de Dommel. Het dal van de Dommel gaat door het 'Brabantse Zand', waardoor de aardkorst beweegt en er hoogteverschillen ontstaan. Echter, die worden weer grotendeels gladgestreken met rivierpuin, zand en grind. Door de wind zijn in koude tijden de laagten met zand en leem bestoven.
In het Bossche Broek vind je nog oude zandpaden, waarop je even de drukte van de stad kan vergeten. Ook loopt er een prachtig wandelpad over de dijk langs de Dommel. Je hebt daar uitzicht op de met korstmossen begroeide stadswallen en het statige bastion oranje.
Het gebied bevat weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Ook ligt er een wieltje. Het meest noordelijke gedeelte van het Bossche Broek blijft onbebouwd, vanwege bijzondere plantensoorten, die alleen voorkomen in gebieden met ondergronds water, en dieren. Het Bossche Broek is bovendien een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Brabant.
© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
Bosch allerlei

Bossche Broek zorgt voor droge voeten

door Ed Hupkens

4
5
Bronnen
ēWaterschap De Dommel
KringNiews 6 (2011) 4-5
Artikelen
2008

Rianneke Huibers

Landbouwgrond Bossche Broek straks voor natuur
Brabants Dagblad donderdag 13 maart 2008
 
2008

Bram de Vrind

Pad in 'Broek' later af
Brabants Dagblad vrijdag 18 juli 2008
 
2009

Wim Hagemans

Wandelbruggen maken Bossche Broek toegankelijker
Brabants Dagblad zaterdag 13 juni 2009
 
2009

Redactie

Het onvindbare Heempark
Brabants Dagblad maandag 22 juni 2009
 
2009

Wim Hagemans

'n Stadspark vol diverse flora en fauna
Brabants Dagblad vrijdag 18 september 2009
 
2010

Redactie

Het Bossche Broek officieel heropend
Bossche Omroep zondag 21 februari 2010
 
2010

Redactie

Den Bosch verkoopt grond Bossche Broek
Brabants Dagblad maandag 21 juni 2010
 
2010

Charles Limonard

Het Bossche Broek, natuurgebied en postmilitair landschap
KringNieuws 5 (2010) 18-20
 
2011

Ed Hupkens

Bossche Broek zorgt voor droge voeten
KringNieuws 6 (2011) 4-5
 
2012

Redactie

Paddenpoel Bossche Broek klaar
Brabants Dagblad woensdag 28 november 2012 | 25
 
2017

Idee voor Het Bossche Broek: een kudde stoere waterbuffels

Waterbuffels, een theehuisje, een camping of een trekpontje. IdeeŽn te over voor Het Bossche Broek en de Zuiderplas in Den Bosch.
Peter de Bruijn | Brabants Dagblad vrijdag 17 maart 2017 | Regio 3
 
2017

Kom maar op met water in Het Bossche Broek

Het Bossche Broek is niet alleen het paradepaardje van Den Bosch. Het natuurgebied is ook de opvangbak die de stad bij hoog water moet behoeden voor natte voeten. Maar nu blijkt het broek ineens te droog. Hoe kan dat nou?
Mieske van Eck | Brabants Dagblad maandag 17 juli 2017 | Regio 18-19
 
2017

Operatie voor een natte Bossche Broek

DEN BOSCH - Het Bossche Broek ondergaat de komende jaren een aantal veranderingen. Met de natuur in dit unieke natuurgebied gaat het namelijk niet zo goed. Om de kwaliteit en diversiteit te behouden en verbeteren gaat Staatsbosbeheer vanaf 15 augustus in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uitvoeren.
Redactie | Stadsblad donderdag 27 juli 2017
 
2018

Nik de Vries

Stad : Een van de parels van 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 1 (2018) 64-66
 
2018

In stapjes naar natte voeten

Het gebeurt in drie stappen. Maar in 2021 moet het hele Bossche Broek nattere voeten hebben en gevoed worden met vooral diep, helder kwelwater uit de Kempen.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 5 januari 2018 | Regio 2-3
 
Geschiedenis
2010 De officiŽle heropening van Het Bossche Broek op vrijdag 5 februari 2010 door Onno Hoes van de Provincie Noord-Brabant en directeur Henkjan Kievit van Staatsbosbeheer Regio Zuid.  
Raadsbesluiten
2010

Verkoop gronden Het Bossche Broek

Het college besluit drie percelen weiland in Het Bossche Broek te verkopen aan de Dienst Landelijk Gebied.
B&W Besluitenlijst 15 juni 2010 | 4
 
Afbeeldingen

10 juli 1999

23 april 1994
   
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 196, 231, 234

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 153, 184

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 40, 284, 286

n: vermelding in een voetnoot