afb. 2008

De Muntel

De Muntel en Vliert

Vanwege de aanhoudende vraag naar bouwgrond nam de gemeente aan het begin van de twintigste eeuw zelf de verantwoordelijkheid om nieuwe uitbreidingsplannen te maken. De nieuwe wijken werden gesitueerd ten noordoosten van de stad, uitgaande van de toen geplande omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Pas na de Eerste Wereldoorlog werd op basis van deze plannen de wijk De Muntel aangelegd. In de jaren 1920-1925 waren vooral woningbouwverenigingen actief terwijl in de volgende jaren de woningbouw aan het particulier initiatief werd overgelaten. De verwachte doorstroming van mensen uit de vele ondeugdelijke woningen uit de binnenstad kwam niet van de grond. Vanwege de hoge kosten van ophoging konden er in de Muntel maar weinig woningen met goedkope huren worden gebouwd. Mede daarom ontwikkelde de gemeente de twee kleine plannen De Bossche Pad en Hinthamerpoort (later 'De Bartjes').
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Bosch allerlei I

Eigen Bezit, een tijdsbeeld 1926-2007

door Ed Hupkens

18
Bronnen
Jac. Biemans, Klein en zelfstandig. 100 jaar rooms-katholieke woningbouwvereniging 'Eigen Bezit'
Frans van Gaal (red.), De Muntel II (1920-2004), 's-Hertogenbosch 2004
Th. Hoogbergen (red.), De Muntel (1921-2001), 's-Hertogenbosch 2001
Internet: Slagerij het Pelske
KringNieuws 5 (2007) 18-20
Bosch allerlei II

Sociale woningbouw

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 2 november 2011
Bosch allerlei III

Woningbouw

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 9 november 2011
Bosch allerlei IV

Stratenplan De Muntel

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 november 2011
Toponymie

De villa Orthen

door Jos van der Vaart

55
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
Afbeeldingen

23 april 1994
     
Artikelen
1968

Kees Spierings

Zo was het toen ... (34) : Muntel
Brabants Dagblad maandag 7 oktober 1968
 
1980

Jos van der Vaart

De villa Orten. Muntel
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
 
1990

Bureau Van Leeuwen en Maes, e.a.

Cultuurhistorische Inventarisatie 's-Hertogenbosch 4 : De Muntel
Gemeente 's-Hertogenbosch (1990) 32
 
1999

Theo Hoogbergen

Wijk 'de Muntel' : De Boschboom start onderzoek
Bossche Bladen 4 (1999) 150-151
1999

Redactie

Karakteristieke uitbreidingswijk van Den Bosch uit jaren '20. Boschboom schrijft historie in Muntel
Brabants Dagblad 29 september 1999
 
2002

Rivaliteit parochies kon ver gaan in Muntel

De zojuist verschenen bundel over de Bossche wijk De Muntel diept tal van bijna vergeten wetenswaardigheden op uit de recente geschiedenis. Onder andere over de rivaliteit tussen parochies.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad dinsdag 26 februari 2002
 
2004

Jan Romeijn

Nieuws van de BAM : Beschermd stadsgezicht de Muntel
Bossche Bladen 4 (2004) 139-140
2005

Theo Hoogbergen

'Toen de straat nog je wereld was...' : Boekenreeks over Bossche wijk De Muntel
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (mei 2005) 10-12
 
2007

Ed Hupkens

Eigen Bezit, een tijdsbeeld 1926-2007
KringNieuws 5 (2007) 18-21
 
2008

Wim Hagemans

Muntel krijgt rijksbescherming. Erkenning voor wijk; waarden vastgelegd in bestemmingsplan
Brabants Dagblad vrijdag 29 februari 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Muntel is uniek. Ook rijk wil bescherming Bossche wijk
Stadsblad woensdag 5 maart 2008
 
2008

Redactie

Bossche wijk de Muntel beschermd stadsgezicht
De Makelaar zaterdag 5 april 2008
 
2008

Gemeente 's-Hertogenbosch

Aanwijzing gebied De Muntel als (rijks)beschermd stadsgezicht
Bossche Omroep zondag 7 december 2008
 
2010

Geert van der Star

'Muntel, Vliert en Orthenpoort zien er beter uit'
Brabants Dagblad maandag 25 januari 2010
 
2010

Robèrt van Lith

Zorgen over parkeren bij bouwplan Muntel
Brabants Dagblad dinsdag 7 december 2010
 
2011

Huber van Werkhoven

Kinderen Muntel: Joseph en Guus Voets : Envelop sleutel tot familiehistorie
Bossche Bladen 3 (2011) 74-80
 
2015

Munteltuin opent half mei

Buurttuin Bietje bij Bietje in Den Bosch is bijna klaar. Hondenbezitters vinden het maar niks. Zij willen een uitrenveld.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 6 mei 2015 | 25
 
2020

Francien van den Heuvel

100 jaar De Muntel
Bossche Kringen 5-6 (2020) 36-47
 
Boeken
2004

dr. Frans van Gaal e.a.

De Muntel II (1920-2004) 'Toen de straat nog je wereld was ...'
Cultuurhistorische Vereniging 'De Boschboom' / Adr. Heinen Boekhandel | 's-Hertogenbosch 2004
 
Raadsbesluiten
2005

Aanwijzing De Muntel als rijksbeschermd stadsgezicht

Het college stelt de raad voor om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief te adviseren over de voorgenomen aanwijzing van De Muntel tot rijksbeschermd stadsgezicht. Dit besluit wordt medegedeeld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.
B&W Besluitenlijst 15 februari 2005
 
Stadsrekeningen
1533 Kapittel 10.
Graafwerken in de grachten der stad, bijzonder in de Muntel en bij de Bazeldonksche poort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 496
 
1546 Kapittel 10.
Opmeting en afpaling der muntel door den landmeter Gijsbregt Arntsz van Griende.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 644
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 332

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 46, 97, 112, 143, 157, 197, 234

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 193, 272, 283, 289, 298, 303, 339, 383, 392

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 19, 75

n: vermelding in een voetnoot