afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 13 juni 1935

Lieve Vrouwekapel

datering: 1268
locatie: Sint Janskathedraal

Kapel van de Zoete Lieve Vrouw. In deze devotiekapel staat het Mariabeeld, Christus op de arm dragend. Het beeld, stammend uit eind dertiende eeuw, is meestal voorzien van een kunstig geborduurde mantel.
Folder Sint-Jan 's-Hertogenbosch
De eerste restauratie

Lievevrouwekapel, westgevel, doopkapel, 1877-1882

75
Noten
83.Mosmans 1931, 436 vermeldt, dat in 1866 resten van het gotisch oxaal uit de grond opgedolven zijn en in het Centraal Museum bewaard worden. Volgens smits, 215 gaat het om aanzetstukken en gepolychromeerde hoeken, in 1866 teruggevonden bij het wegruimen van het tweede oxaal. Van de bouw- en sculptuurfragmenten die Hezenmans in 1880 en 1883 in het muurwerk van de Lieve Vrouwe en Doopkapel vond en waarvan hij schetsen maakte in zijn verslagen, staat het in het geheel niet vast, dat zij tot een oxaal behoord zouden hebben. Het jaar 1584 (verbranding van het gotisch oxaal) lijkt ook wel te laat voor zulke inmetseling in de westelijke gotische muren.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 75
Ramen
Hier bevonden zich, tot hun verwoesting in de oorlog, glazen uit 1866-1867, naar ontwerp van L.C. Hezenmans, met thema's die betrekking hadden op het mirakelbeeld. Zij zijn vervangen door: Het Bossche mirakelbeeld en De Heilige Drievuldigheid, Maria, Adam en Eva.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985)
Artikelen
1996

Twan van Lierop

Vernieuwde Mariakapel in Sint-Jan waarschijnlijk op 15 december open. 'Maria blijft wie ze is, dat staat voorop'
Brabants Dagblad woensdag 27 november 1996 (foto)
 
1996

Jan Diesveld

Mariakapel Sint-Jan in eigentijds jasje gestoken. Onze Lieve Vrouw weer in volle glorie op oude stek
Rooms Nieuwsblad woensdag 11 december 1996 (foto)
 
1996

Jacqueline Landsmeer

Gote verandering Mariakapel St.-Janskathedraal. 'Even wennen aan de soberheid'
Brabants Dagblad maandag 16 december 1996 (foto)
 
1996

Jacqueline Landsmeer

Na kritiek van bezoekers Sint-Jan. Aanpassing van te sobere Mariakapel
Brabants Dagblad zaterdag 28 december 1996 (foto)
 
1997

Jacqueline Landsmeer

Aanpassing mariakapel Sint-Jan krijgt instemming gelovigen. 'Zo had het vanaf begin moeten zijn'
Brabants Dagblad vrijdag 4 april 1997 (foto)
 
2005

Henk Bruggeman

Altaar tapijten in de kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch 2005)
Restauraties
1854

De eerste restauratie

De Lieve Vrouwekapel bij de toren door Bolsius en Veneman hersteld, de muur tussen kapel en de meest westelijke schiptravee afgebroken.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1870

De eerste restauratie

Vanaf 1870 tot in 1888 worden, door elkaar heen, alnaargelang de voorkeur van de schenkers, gebrandschilderde glazen geplaatst in de overige straalkapellen, de zuidbeuk van het koor, de Sacramentskapel, Antoniuskapel, schipzijbeuken, Lieve Vrouwekapel en Doopkapel. In dit jaar wordt aan het grote schilderij voor de Lieve Vrouwekapel door J. Brouwer te Hilversum begonnen.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1882

De eerste restauratie

Op 12 juli 1882 besluit het kerkbestuur de Lieve Vrouwekapel te doen herstellen. De restauratie van 1854 (zie hierboven) was blijkbaar niet compleet. Brouwer krijgt opdracht een nieuwe schildering te maken, nadat die, welke in 1870 begonnen was, ondeugdelijk bleek.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1892

De eerste restauratie

Op 10 maart 1892 vat het kerkbestuur het plan op de Lieve Vrouwekapel te schilderen. Het moet de voltooiing zijn van het herstelplan uit 1882.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 209

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 213-215

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 59

n: vermelding in een voetnoot