afb.

Gedenksteen Jeroen Bosch

2016

VANUIT DEZE KERK WERD OP 9 AUGUSTUS 1516 UITGEVAREN
JHERONIMUS VAN AKEN, BIJGENAAMD BOSCH
PAROCHIAAN VAN DEZE KERK
GEZWOREN BROEDER VAN DE ILLUSTRE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP
POORTER VAN DE STAD 'S-HERTOGENBOSCH
SCHILDER VAN AARDSE, HELSE EN HEMELSE TAFERELEN
LAAT DE ONTSTUIMIGHEID VAN ZIJN ARTISTIEKE NAGEDACHTENIS
ZIJN RUST IN HET KONINKRIJK GODS NIET VERSTOREN

Video
NOS vrijdag 12 februari 2016
Artikelen
2016

Gedenksteen voor Jeroen Bosch

Op 9 augustus 1516 vond in de Sint-Janskerk de plechtige uitvaartdienst plaats van de schilder Jeroen Bosch. Nu, vijf eeuwen later, wordt dit feit opnieuw onder de aandacht gebracht. Niet alleen middels een uitgebreid herdenkingsprogramma, maar ook via een in steen gehouwen aandenken aan de beroemdste zoon van 's-Hertogenbosch.
Redactie | inbrabant 1 (2016) 8