afb. Ronald Glaudemans, 25 augustus 2004

Koning Kaspar (?)

Zuid IV-4

Bij de restauratie in de negentiende eeuw werd op deze plek op de luchtboog koning Kaspar uitgebeeld. Het oude beeldje, nu in Museum de Bouwloods, is verminkt bewaard gebleven. Hoewel op een oude foto zichtbaar is dat het beeldje een nu verdwenen attribuut, gelijkend op de kelk die bij het nieuwe beeldje aanwezig is, in de rechter hand heeft, is het toch twijfelachtig of hier oorspronkelijk een der drie koningen was uitgebeeld. Ofschoon het beeldje op allerlei punten het oude voorbeeld volgt, heeft het oude duidelijk een soort houweel op de linker schouder, waar nu een scepter of staf is aangebracht.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 44
Afbeeldingen
  • 1900
  • ca. 1870
  • ca. 1870
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 307, afb. 206 nr. XXVII
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
Z IV. 4. Een der Drie Koningen, met scepter. Mosmans XXVII.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 258
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 68
 
2015

Ronald Glaudemans

Koning Kaspar
Een wonderlijke klim (2015) 78
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 44

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 81

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 374, 375

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 258 nr. Z-IV-4

T.H. Ytsma, De St. Janskerk te 's Hertogenbosch (1900) plaat 23

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 49

n: vermelding in een voetnoot