afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Drinkebroer

Noord V-2

Deze figuur drinkt gulzig uit een kruikje dat hij met twee handen boven het hoofd houdt. Het negentiende-eeuwse beeldje heeft niet erg veel overeenkomsten meer met het goed bewaard gebleven originele beeldje van deze plek, nu in Museum de Bouwloods. Aan het oude beeldje is duidelijk zichtbaar dat het gezicht van het figuurtje geheel misvormd was, en daarmee behoort hij mogelijk tot de groep gebrekkigen en mismaakten op de bogen. Het dikke mannetje, dat een bierkruikje aan de mond zet, heeft een opvallend grote gordeltas aan de riem hangen. Dergelijke beurzen zijn ook wel bij archeologisch onderzoek in de stad gevonden. Verder zijn de houten onderschoenen, zogenaamde trippen, interessant.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 82
Afbeeldingen
  • Onbekend
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 308, afb. 207 nr. XXXV
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N V. 1. Man drinkend uit vaatje (?). Mosmans XXXV. Bouwloods nr. 93.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 257
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 64, 72
 
2015

Ronald Glaudemans

Drinkebroer
Een wonderlijke klim (2015) 50
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 82

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 50

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 378

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 257 nr. N-V-1 (?)

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 24

n: vermelding in een voetnoot