afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Man drinkend uit vaatje

Noord IV-1

Deze luchtboogfiguur heeft aan een kruikje niet genoeg en heeft het biervaatje aan de mond gezet. De dronkaard heeft een mismaakt gezicht in de vorm van een vissenkop gekregen. Ook het oude beeldje in Museum de Bouwloods, hoewel ernstig verweerd, toont een mismaakt toelopend gezicht. Het figuurtje hoort daardoor mogelijk bij de groep beeldjes van gebrekkigen en misdeelden, die bij Maria om genezing kwamen.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 77
Afbeeldingen
  • Onbekend
  • 1971
  • 27 mei 2004
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 308, afb. 207 nr. XXXIII
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N IV. 1. Man drinkend uit een vaatje. Bouwloods nr. 124.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 257
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 71
 
2015

Ronald Glaudemans

Man drinkend uit vaatje
Een wonderlijke klim (2015) 45
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Zingende kathedraal (1974) 33

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 77

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 45

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 378

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 257 nr. N-IV-1

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 32

n: vermelding in een voetnoot