afb. Ronald Glaudemans, 25 augustus 2004

Man met kistje

Zuid VII-5

Dit schriele mannetje heeft een kistje met ogenschijnlijk kostbare inhoud in handen. De betekenis ervan laat zich moeilijk inschatten. Was hij, zoals wel eens gesuggereerd, de betaalmeester van de kathedraalbouw? Het mannetje is gebaseerd op een niet bewaard gebleven beeldje op de luchtboog, dat voor de restauratie in de negentiende eeuw nog vrijwel intact aanwezig was.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 58
Afbeeldingen
  • 1941
  • Onbekend
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 307, afb. 206 nr. XIX
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
Z VII. 5. Man met kistje of een geprofileerd steenblok. Mosmans XIX.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 258
 
2015

Ronald Glaudemans

Man met kistje
Een wonderlijke klim (2015) 90
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, 's-Hertogenbosch : Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan (1984) 98

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 67

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 58

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 90

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 259 nr. Z-VII-5

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 15

n: vermelding in een voetnoot