afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Achterover hangende man

Noord VII-4

In eerste instantie kunnen we slechts gissen naar de betekenis van deze vreemd achterover hangende man. De negentiende-eeuwse beeldhouwer hield zich wat de houding van de figuur vrij precies aan het middeleeuwse beeldje, nu in Museum de Bouwloods. Hier is te zien dat het middeleeuwse mannetje naar zijn achterste grijpt en tegelijkertijd zijn buik vasthoudt. Er is overduidelijk een zieke of gebrekkige uitgebeeld die mogelijk op voorspraak van Maria werd genezen.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 91
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 307, afb. 206 nr. XVIII
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N VII. 4. Man met achterover geknikt hoofd. Bouwloods nr. 236 (armen afgebroken).
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 258
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 68, 70
 
2015

Ronald Glaudemans

Achterover hangende man
Een wonderlijke klim (2015) 57
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, 's-Hertogenbosch : Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan (1984) 109

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 79, 80, 81, 83

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 91

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 57

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 376

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 258 nr. N-VII-4

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 34

n: vermelding in een voetnoot