afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Man met buidel

Noord VII-1

Deze man heeft een (geld)zak in zijn ene hand en grijpt met de andere in zijn nek. De negentiende-eeuwse beeldhouwer heeft in grote lijnen het intrigerende oude beeldje, dat in Museum de Bouwloods staat, gevolgd. Ook de muts met omgeslagen rand werd van het origineel gekopieerd. De betekenis van het beeldje is niet duidelijk.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 90
Afbeeldingen
  • Onbekend
  • 19 maart 2016
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 307, afb. 206 nr. XXVIII
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N VII. 1. Man met buidel en hand tegen het hoofd. Mosmans XXVIII. Bouwloods nr. 92 (was tevoren in Museum Boymans te Rotterdam).
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 258
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 72, 74, 76
 
2015

Ronald Glaudemans

Man met buidel
Een wonderlijke klim (2015) 56
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 88

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 90

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 56

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 376

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 258 nr. N-VII-1

Don Rackham, Een kathedraal op papier (2003) 34-35

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 35

n: vermelding in een voetnoot